سیستم تهویه مترو

سیستم تهویه در مترو   هر ایستگاه مترو جهت تهویه و حفظ دمای ایستگاه به سیستمهای تهویه نیاز دارد.در مترو جهت تهویه هوا و همچنین خنك کردن و رفع هوای دم کرده یا آلوده و نیز برای تامین هوای تازه برای مسافران در حالت اضطراری از هواسازها و هواکش ها …

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از تاریخ 29 مهرماه الی 2 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.