هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از تاریخ 29 مهرماه الی 2 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.